Oversigt over tur 56-66

Tur 56 Den vestlige del af Bognæs. 9 km. 3 timer 20 min.
Søndag den 24. marts 1996.
Fra parkeringspladsen syd for Bognæs går vi ud omkring den vestlige del af halvøen og ender ved Herslev havn.
Tur 57 Herslev Havn – Lyndby Strand. 10,5 km. 5 timer.
Søndag den 15. december 1996.
Fra Herslev Havn til Lejre Vig, der er den sydligste lille vig af Roskilde Fjord. Vi følger Vigen rundt, den vestlige bred er ikke vanskelig, men østsiden op mod Lyndby er besværlig med private parceller helt ned til fjorden.
Tur 58 Lyndby Strand – Selsø Sø. 8 km. 3½ time.
Lørdag den 28. december 1996.
Fra Lyndby Strand forbi Sæby Strand og Gershøj til parkeringspladsen i bunden af Bredvig ved Selsø Sø.
Tur 59 Fra Selsø Sø – Østskoven ved Eskilds Ø. 9 km. 2½ time.
Søndag den 12. januar 1997.
Fra Selsø Sø går vi mod syd til Klinten og derefter fra pynt til pynt med skiftevis rygvind og modvind. Den sidste pynt er Selsø Hage, og derfra er der ikke langt til færgelejet til Eskildsø, hvor bilen holder.
Tur 60 Østskoven – Tørslev Hage. 12,5 km. 4 timer 1 kvarter.
Søndag den 26. januar 1997.
Fra Østskoven mod nord. Stort set en tur på isen, hvor vi går forbi mange store sivområder. Det er vanskeligt, at forestille sig, hvordan turen ville være at gå en sommerdag. Der er dejligt ved Horsehage og en meget fin sti omkring Tørslev Hage.
Tur 61 Tørslev Hage – Vænget. 10 km. 4 timer 15 minutter.
Søngag den 2. februar 1997.
En vintertur, hovedsagelig på is, fra Tørslev Hage over den gamle jernbanedæmning til Frederiksundsbroen, Færgelunden, Neder Dråby og Vænget.
Tur 62 Vænget – Kulhuse. 15 km. 5½ time.
Søndag den 9. marts 1997.
Fra Vænget mod nord over våde enge. Videre på et dige til skoven, da det ikke er muligt at følge stranden; men også skovene er våde, hvis man forsøger at komme i nærheden af kysten. På nordsiden af Hornsherred kan vi gå på strandengene og derfra følge strandbredden ad sti det sidste stykke til Kulhuse.
Tur 63 Kulhuse – Rendebæk. 20 km. 8 timer.
Søndag den 20. april 1997.
Fra Kulhuse langs stranden til det militære område ved Jægersprislejren. Derfra 6 km med bil på landevej til Jægerspris Slot. Herfra igen ned til stranden og videre mod syd forbi Over Dråby Strand og Dalby Huse. Fra Dalby Huse er der ikke langt til Kyndbyværket, hvor der går sti hele vejen rundt om kraftværket. Til sidst fra Kyndbyværket forbi Sømerskov til Rendebæk.
Tur 64 Rendebæk – Ejby Havn. 15 km. 6 timer.
Søndag den 25. maj 1997.
En dejlig ukompliseret tur fra Rendebæk langs Østerløb mellem Orø og Hornherred, forbi færgelejet, ind om Vellerup Vig og videre mod syd forbi Fiskerhuse til Ejby Havn.
Tur 65 Ejby Havn – Munkholm Broen.
Søndag den 9. november 1997.
Fra Ejby Havn langs Bramsnæs Vig, rundt om Bramsnæs og videre gennem skoven til Munkholm Broen. Hvis man bare har lyst til en lille tur ud på Bramsnæs er det en fin tur at gå fra Langtved Færgekro langs stranden mod nord.
Tur 66 Munkholm Broen - rundt om Tempelkrog - tilbage til Munkholm Broen. 14 km. 4½ time.
Søndag den 23. november 1997.
En fin tur rundt om den allersydligste del af Isefjord, som hedder Tempelkrog. Fra Ågerup og helt op til Eriksholm måtte vi desværre gå på landevejen, fordi der var jagt langs fjorden.