Oversigt over tur 67-77

Tur 67 Munkholm Broen - Holbæk. 12 Km. 4 timer.
Søndag den 26. april 1998.
Ved Munkholm Broen er der P-plads, og stierne i Eriksholm Skov mod nord er indtegnet på kort. Vi fulgte den østligste sti, men måtte tilbage til Landevejen på grund af skydeøvelser. Gik ned til stranden igen ved Tjebberup, fortsatte gennem Dragerup Skov, rundede Kirsebærholm og sluttede ved Holbæk Marina.
Tur 68 Holbæk - Hørby. 13 km. 4½ time.
Søndag den 1. maj 1998.
Fra Holbæk Marina ad promenaden gennem hele byen. En af de flotteste "bystier" vi har mødt. Fortsatte ind i bunden af fjorden, hvor vi kunne gå et stykke af vejen på dæmningen. Videre ud langs nordsiden af fjorden til Hørby.
Tur 69 Hørby - Sommerhusområdet mod øst på Tuse Næs. 14 km. 5 timer.
Lørdag den 18. juli 1998.
Fra Hørby Havn mod øst langs en vanskelig fremkommelig sivbvokset strand. Ad landevejen til Bognæs Skov, hvor stranden følges et stykke. Derefter lang omvej ind i landet for at komme forbi fugtige enge. Ved "Hønsehalsen" igen langs stranden og videre frem til sommerhusområdet nord for "Dalerne".
Tur 70 Hønsehalsen rundt samt Tusenæs, øst - Lammefjordsdæmningen. 15 km. 5 timer.
Lørdag den 5. september 1998.
Hønsehalsen rundt langs stranden samt videre fra sommerhusområdet nord for Dalerne til Svolsbjerg og videre langs sydsiden af Lammefjorden til dæmningen i bunden af fjorden.
Tur 71 Lammefjordsdæmningen - Sidinge Fjord Dæmning. 8 km. 3 timer.
Lørdag den 7. november 1998.
Går fra dæmningen i bunden af Lammefjord ud langs stranden forbi Bøgehoved og sommerhusområdet ved Plejerup Strand til dæmningen ved Sidinge Fjord.
Tur 72 Sidinge Fjord - Kildehuse Strandhuse. 14 km. 5 timer.
Søndag den 7. Februar 1999.
Fra Nordenden af dæmningen går vi ud langs fjorden til Kongsøre Næbbe. Fortsætter mod nord langs stranden forbi Kongsøre Skov og sommerhusområderne længere mod nord. Ender i Kildehuse Strandhuse.
Tur 73 Kildehuse Strandhuse - Rørvig. 16 km. 5 timer.
Søndag den 14. Februar 1999.
Fra Kildehuse Strandhuse går vi mod nord til Nykøbing Sjælland, som vi næsten ikke ser, da vi følger digerne i bunden af Nykøbing Fjord, hvorfra vi går videre ud om halvøen med Nakke Hage og så igen mod nord til Rørvig.
Tur 74 Rørvig - Nykøbing Lyng. 15 km. 5 timer.
Lørdag den 20. februar 1999.
Fra havnen i Rørvig går vi mod nord og videre ud om Skansehage. Herfra igen mod nord til Korshage og så mod sydvest langs stranden til den vestligste campingplads ved Nykøbing Lyng.
Tur 75 Nykøbing Lyng - Havnebyen. 22 km 7½ time
Søndag den 27. juni 1999.
Fra den vestligste parkeringsplads i Nykøbing Lyng følger vi stranden mod vest forbi Vesterlyng, Klintebjerg, Sonnerup Skov, Ebbeløkke og Drusbjerg til Havnebyen.
Tur 76 Sjællands Odde rundt. 20 km. 6½ time
Søndag den 4. juli 1999.
Fra Havnebyen går vi rundt om Sjællands Odde. Ved Søndervang på sydsiden af Odden går vi tværs over halvøen og ender i Havnebyen. Den yderste del på Gniben er ikke farbar langs stranden på nord- og sydsiden, men man kan dog gå ud på selve spidsen.
Tur 77 Søndervang - Ebbeløkke sommerhusområde. 8 km. 2½ time.
Søndag den 18. juli 1999.
Fra Søndervang mod øst langs sydsiden af Sjællands Odde til sommerhusområdet ved Ebbeløkke.