Oversigt over tur 12-22

Tur 12 Kobæk Strand – Borreby Slot. 10 km. 4 timer.
Søndag den 1. april 1990
Fra Kobæk Strand går vi mod syd, drejer ind langs Skælskør Fjord, hvor vi følger kysten langs Yderfjord og Inderfjord til Skælskør. Videre gennem byen og atter ud langs fjorden mod syd til Borreby
Tur 13 Borreby Slot – Stigsnæs Havn. 10 km. 4 timer.
Lørdag den 15. september 1990
Fra det lille røde hus ved Borreby Mose går vi ud langs Skælskør Fjord til Storebælt, hvor vi går mod syd. Gennem et stort og noget vanskeligt tilgængeligt mose/eng område når vi til Ørnehoved, hvorfra der ikke er langt til Stigsnæs Havn.
Tur 14 Stigsnæs Havn – Basnæs. 13 km. 5½ time.
Lørdag den 2. februar 1991.
Fra Stigsnæs Havn til Stigsnæsværket. Fra Holten over Lille Sevedø til Feddet, som er lukket fuglereservat fra 1. marts – 30. juni, men da vi kun skriver den 2. februar, kan vi gå helt ud til spidsen. Videre ind om Øksenæs Fjord samt rundt om halvøen vest for Basnæs Nor.
Tur 15 Basnæs – Bisserup. 14 km. 5½ time.
Søndag den 10. marts 1991
Fra den grønne låge ved Basnæs går vi ud om Basnæs Nor til dæmningen ved Glænø. Videre langs digerne forbi Holsteinsborg – rundt om den lille halvø og gennem skoven til Bisserup.
Tur 16 Bisserup – Karrebæksminde. 10 km. 3½ time.
Søndag den 5. maj 1991.
Fra Bisserup Havn mod øst langs smukke klinter. Forbi Klinteby Klint med højdepunktet på 28 meter. gennem Karrebækstorp Skov til Vesterhave, der er begyndelsen på sommerhusområdet vest for Karrebæksminde.
Tur 17 Karrebæksminde – Næstved Kanal. 7 km. 3 timer.
Søndag den 6. oktober 1991
Fra ”Albertha” lige vest for Karrebæksminde går vi mod øst forbi havnen og langs det smalle Sund mellem Enø og Sjælland. Videre ind i Karrebæk Fjord gennem uvejsomt terræn til Næstved Kanal.
Tur 18 Næstved Kanal. 7 km. 2½ time
Søndag den 29. december 1991.
Fra kanalens indløb går vi langs vestsiden ind til Næstved by og derfra langs kanalens østside ud til parkeringspladsen ved Ydernæs.
Tur 19 Ydernæs – Vejlø Skov. 13 km. 4½ time.
Søndag den 12. januar 1992
Fra parkeringspladsen på Ydernæs ved Kanalen går vi langs kysten og ind langs det store sivområde. Derfra ud til ”Novenco” og ind langs Næstveds østlige kanal. Til sidst rundt om Appenæs, forbi Gavnø Slot, over Vejlø Bro til Vejlø Skov.
Tur 20 Vejlø Skov – Stejlebanke. 11 km. 4 timer.
Søndag den 23. februar 1992.
Fra Vejlø Skov går vi mod syd og drejer derefter ind på nordsiden af Dybsø Fjord – forbi Basnæs – gennem meget våde enge til Jarskov. Til sidst gennem mindre våde enge til den 19 m. høje Stejlebanke.
Tur 21 Stejlebanke – Parkeringspladsen inden Bønviggård. 10 km. 4 timer.
Søndag den 1. marts 1992
Fra Stejlebanke går vi mod syd forbi Kyllebæk og snart efter mod vest langs sydkysten af Dybsø Fjord. Det er en noget vanskelig tur med mange rørskovsområder, men vi når tørskoede igennem til parkeringspladsen inden den aller-nordligste del af Svinø.
Tur 22 P-pladsen ved Bønviggård på Svinø – pumpestationen ved Avnø. 10 km. 4 timer.
Søndag den 5. april 1992.
Fra parkeringspladsen går vi rundt om Bønviggård, forbi Dybsø og videre mod syd. Det lykkes os ikke at komme igennem det store, sumpede område nord for Avnø, men det er et smukt og spændende område at opleve.